Spirifer


SPIRIFER

"SPIRIFER" : Driemaandelijks tijdschrift van de BVP.

"Van bij het prille begin, in 1977, werd onder de leden van de BVP een bescheiden contactblad verspreid. dat blaadje kreeg in 1985 de naam "Spirifer". Ondertussen onderging het verscheidene keren een face-lift, de laatste keer in 2016.
De "Spirifer" gaat in 2016 zijn 40 ste verjaardag in met een nieuwe look.

"Spirifer" is het een driemaandelijks blad, dat gratis verspreid wordt onder de leden van de BVP. Het tijdschrift wordt nu uitgegeven in een handig A4-formaat en omvat jaarlijks ongeveer 120 pagina's, Momenteel is de Nederlandse editie wat kleiner om de portkosten te kunnen dragen, maar op termijn zou voor onze buitenlandse leden een A4 formaat beschikbaar zijn.


Veel aandacht wordt besteed aan vulgariserende wetenschappelijke artikels, die vaak gebaseerd zijn op recente ontwikkelingen op ons vakgebied. Verder verschijnen er boekbesprekingen, korte artikelen, een rubriek voor de junioren die zich in het bijzonder richt tot de jeugd en de beginners in de paleontologie.

De middenkatern is gewijd aan huishoudelijke mededelingen, aankondigen, verslagen e.d.
© Copyright 2017 | Belgische Vereniging voor Paleontologie vzw | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved