Nieuw


01 maart 2017

Deelnemers gezocht !!!

Voor de week van 22-29 juli 2017 zijn we op zoek naar deelnemers (+18) die zich willen inschrijven voor de fieldschool naar de Konzentrat-Lagerstätte van Krasiejów (Polen). Deze unieke locatie staat op de lijst van de meest waardevolle paleontologische sites van Europa, en bevat nog heel wat onbekend en onbeschreven materiaal voor wetenschappelijk onderzoek. Door onze goede relaties met de Universiteit van Opole (UO) en de oprichting van de ECP, kan de Belgische Vereniging voor Paleontologie een unieke veldstage aanbieden aan iedereen die ervaring wil opdoen op het terrein. Het is de bedoeling om onder het toeziend oog van doctoraatsstudenten, het academisch personeel, en de ECP-projectleader van de Belgische vereniging voor Paleontologie, kennis te maken met de verschillende onderzoeks- en opgravingsmethodes die we in de paleontologie gebruiken.

Verblijven doen we in de nabijheid van de vindplaats, waar er ook een chalet zal ingericht zijn als vergaderruimte, laboratorium. Verblijven doen de deelnemers in een jeugdhostel in de buurt, waar alle modern comfort aanwezig is. Ook is er voldoende materiaal aanwezig om de opgravingen te verrichten, al mag iedereen zijn eigen geologenhamer gerust meebrengen. De organisatie zorgt voor de nodige maaltijden, en elke avond zijn er activiteiten voorzien om kennis te maken met de Poolse cultuur en tradities. Kortom een zeer gevarieerd programma met zeer uiteenlopende activiteiten. De kostprijs voor deze unieke reis bedraagt 430 Euro/persoon, (voor niet BVP leden) waarin eveneens  het éénjarig lidmaatschap van de Belgische vereniging voor Paleontologie in vervat zit.  Het vervoer naar Krasiejów is niet inbegrepen in de prijs, en valt het beste te bereiken met de wagen (12h rijden) of met het vliegtuig, te vertrekken vanaf Eindoven naar Katowice airport (Wizz Air). Voor deze vlucht betaald u +/-150 Euro heen en terug.  Het moet duidelijk gezegd worden dat er van deze beschermde vindplaats niets mag worden meegenomen aangezien dit materiaal voor wetenschappelijk onderzoek zal worden gebruikt. Om dit te compenseren lassen we ook één dag in met een excursie naar een groeve in de regio waar er wel vondstmogelijkheden zijn die mogen meegenomen worden. Indien uw interesse gewekt is dan raden we u aan, om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, en het gevraagde bedrag te storten op de onderstaande rekening. Eens de storting is gedaan, zal uw aanwezigheid worden bevestigd, en uiteraard houden we iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via e-mail.

Interesse? stuur ons zeker een berichtje voor meer informatie naar bvp.secretariaat@gmail.com en wees er snel bij want de plaatsen voor deze unieke reis zijn beperkt !

 

02 januari 2017

Beste leden,

Namens het voltallige bestuur dragen wij onze beste wensen over voor 2017. Wij hopen van harte dat u er een fijne feestperiode heeft opzitten, en vol nieuwe moed kan beginnen aan een jaar vol fijne momenten en ontdekkingen. Om 2017 feestelijk in te zetten willen we u graag verwelkomen op onze nieuwjaarslezing en receptie op woensdag 11 januari. Op dit bijzonder evenement kan u kennismaken met het  jaarprogramma van de Belgische Vereniging voor Paleontologie, en hebben we een bijzondere gastspreker uitgenodigd. Het is voor ons dan ook een waar genoegen om Dick Mol, de mammoetspecialist uit Nederland, in ons midden te verwelkomen. De heer Mol zal er een lezing komen geven over de reconstructie van de Yukagir Mammoet. Een mammoet die door schoolkinderen in het hoge noorden van Arctisch Siberië werd gevonden, en door een internationaal team van wetenschappers (onder leiding van Dick Mol), werd onderzocht en opgegraven.

We kijken er dan ook naar uit om samen met Dick de vier expedities mee te volgen die nodig waren om de mammoet uit de permafrost te bergen. Een lezing die u beslist niet mag missen, en waarop we u en uw familie van harte welkom heten. Voor meer informatie over onze lezingen en excursie verwijzen we u graag door naar de excursie en lezingen pagina op deze website. We hebben getracht om het programma zo gediversifieerd mogelijk te houden, zodat iedereen kennis kan maken met de meest uiteenlopende onderwerpen en locaties.

Nieuw dit jaar is ook de organisatie van lezingen op andere locaties. Om onze goede samenwerking met de Universiteiten van Brussel en Leuven te onderhouden, hebben we beslist om 2 lezingen te laten doorgaan aan de VUB en de KUL. Hiervoor danken we dan ook de gastvrijheid van Prof. Dr. Robert Speijer, (KULeuven) Dr. Koen Stein (VUB) en zijn collega Prof. Dr. Philippe Claeys (VUB) die zo vrij waren om met ons samen te werken.

Een nieuw jaar is ook een gepast moment om even terug te blikken naar het afgelopen jaar. We kunnen zeggen dat 2016 een zeer hectisch overgangsjaar is geweest met heel wat verschuivingen en moeilijke momenten. Zo betreuren wij de verdere samenwerking met ons jeugdteam, die vanaf dit jaar zal worden overgenomen door Dhr. Kevin Houben. Ook de collaboratie met onze webmaster en bestuurslid dhr. Jacques Lambrecht kwam vorig jaar ten einde. We wensen ieder van hen dan ook van harte geluk met hun projecten, en bedanken iedereen uitvoerig voor het geleverde werk van de afgelopen jaren binnen de vereniging.

Een laatste moeilijk punt is de update van onze website. Door onvoorziene omstandigheden is de nieuwe website die eind vorig jaar operationeel moest zijn, uitgesteld naar een later tijdstip Wij wensen ons dan ook te verontschuldigen voor de vertraging maar van zodra de nieuwe website gelanceerd is, zal u dit worden meegedeeld. Achter de schermen werken we alvast volop verder aan content en lay-out. 

In het voorjaar van 2017 hebben we ons voorgenomen om ons actief in te zetten voor de juniorenwerking binnen de vereniging. Hiermee spelen we in op de vergrijzing van het ledenbestand, en hopen we om onze jeugdactiviteiten te verspreiden onder een groter publiek. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en het is onze volste overtuiging dat we in deze tijden 100% moeten inzetten op de jeugdwerking om jonge leden en beginners te motiveren om op een verantwoorde speelse en wetenschappelijke manier kennis te maken met paleontologie, en zo de continuïteit van onze prachtige discipline te garanderen voor de toekomst.

Het bestuur

 

30 december 2016

Beste Leden

Het is mij een waar genoegen om jullie in te lichten over het officieel samenwerkingsverband tussen de Belgische Vereniging voor Paleontologie en de European Centre of Paleontology (ECP). Deze samenwerking is afgelopen zomer gesloten tussen de Universiteit van Opole (Polen),de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) en de Belgische Vereniging voor Paleontologie (BVP). Deze overeenkomst stelt ons in staat om nauwer samen te werken met de academische onderzoekswereld binnen een Europese context. De BVP is dan ook zeer verheugd om Dhr. Jeroen van Woensel voor te dragen als volwaardig bestuurslid, waar hij zich binnen onze organisatie zal bezighouden met de uitwerking van het ECP project in het komende jaar. Het is ons doel om tijdens de maand Juli een paleontologische stage (fieldschool) te organiseren waarbij iedereen praktijkervaring kan opdoen op een hoogst bijzondere en exclusieve locatie in Zuidwest Polen. Technieken die we zullen aanleren zijn o.a. het conserveren van fossielen op en naast het veld, het uitzoeken van microvertebraten, het leren werken met een binoculair, determinaties verrichten, het opmaken van lithologische profielen, het nemen van aantekeningen veldnota’s enz. Alles zal gekaderd en begeleid worden in een ongedwongen en hartelijke sfeer, waar iedereen kan kennis maken met het veldwerk op professioneel niveau. Deze konservat-lagerstätten (een unieke vindplaats van uitzonderlijk goed bewaarde fossielen) uit het Trias is een waar paradijs voor elke (amateur)paleontoloog, en een unieke kans om zelf eens te genieten van echt opgravingswerk in het buitenland.Voor meer informatie en inschrijvingen, verwijs ik graag door naar het e-mailadres van ons secretariaat en Dhr. Jeroen van Woensel achteraan deze spirifer. Wees er snel genoeg bij, want er zijn slechts 10 plaatsen beschikbaar.

Ander positief nieuws komt eveneens uit onze achterban van gemotiveerde nieuwe leden. Met trots wens ik mee te delen dat sinds september Mevr. Vera Schulsmans officieel de positie van nieuwe bibliothecaris zal bekleden, en als gevolg hiervan ook deel uitmaakt van het bestuur van de vereniging. We wensen Vera het allerbeste toe met deze functie en we zijn er van overtuigd dat onze bibliotheek een tweede leven zal krijgen met haar positieve invloed. Voor aanvragen tot uitlenen, het reglement, en meer bibliotheek gerelateerde vragen, verwijs ik eveneens door naar het e-mailadres in de contactsectie van deze spirifer.

Nu het jaar bijna ten einde loopt, kunnen tevreden terugkijken op een zeer intens en boeiend jaar. We zijn trots op de realisatie van de nieuwe spirifer, het groeiende ledenaantal in binnen en buitenland, de internationale samenwerkingsverbanden, en de motivatie en gedrevenheid van onze (bestuurs)leden. Er is nog veel ruimte voor verbetering, maar we zijn er van overtuigd dat we gezamenlijk kunnen evolueren naar een prachtige organisatie waar de paleontologie door iedereen beoefent kan worden op een ethische en wetenschappelijke manier. Met onze initiatieven op de dag van de wetenschap in het achterhoofd, zou ik verder willen focussen op de popularisatie van paleontologie in binnen en buitenland alsook de continue bijdrage die we als organisatie kunnen leveren aan het wetenschappelijk onderzoek binnen de paleontologie.

We wensen jullie een zeer fijn eindejaar toe.

Het bestuur

 

01 juli 2016

Beste leden,

De zomermaanden zijn eindelijk aangebroken. Tijd voor velen onder ons om het veld in te duiken en te genieten van de paleontologische rijkdom van ons land of (ver) daarbuiten. Moest u zich tijdens deze lange dagen toch vervelen, dan verwijs ik u graag door naar onze uitstappen en activiteitenkalender. Op het programma staan o.a. excursies naar het Frasniaan (Boven-Devoon) in de regio rond Couvin, alsook naar het  (Midden-Jura) in de streek rond Obourg). Meer informatie over deze excursies kan u vinden op de pagina met verenigingsnieuws.

De B.V.P is sinds eind maart ook officieel vice-voorzitter van de Raad voor Aardwetenschappen (RAW-CST). Deze eer viel ons te beurt op de algemene ledenvergadering in Harelbeke. Het effectief voorzitterschap is dit jaar weggelegd voor onze vrienden van de vereniging “Lithos” uit Harelbeke. De BVP zou gedurende het jaar 2018-2019 het effectief voorzitterschap waarnemen.

Concreet wil dit zeggen dat we binnen de Belgische Vereniging voor Paleontologie kunnen samenwerken met een groot deel van alle andere verenigingen op het Belgisch grondgebied. Deze kans willen we optimaal benutten om veranderingen  door te voeren in een nationale context. Het is mijn doel om tijdens ons voorzitterschap vooral te werken aan een betere verstandhouding tussen de verenigingen en de industrie. De huidige trend waarbij de industrie geen vertrouwen meer heeft in alles wat met paleontologie te maken heeft moet veranderen. Dit kan enkel als we via de RAW (Raad voor aardwetenschappen) een kader kunnen scheppen waartoe alle aangesloten verenigingen zich verbinden.

Hoewel het effectief voorzitterschap nog niet voor dit jaar is, zou ik toch een oproep willen doen aan al de leden en lezers van deze Spirifer, om ons te helpen bij het voorzitterschap. Heb je vragen, of wil je actief deelnemen aan de uitwerking van concrete ideeën? Laat het ons weten, het bestuur stelt elke vorm van samenwerking ten zeerste op prijs. We mogen niet vergeten dat al deze veranderingen een directe impact zullen hebben op de manier hoe we zullen omgaan met het paleontologisch veldwerk in de toekomst.

Het bestuur

 

01 april 2016

Met de tweede spirifer van het jaar, is de toon gezet voor de nieuwe wind binnen de Belgische Vereniging voor Paleontologie. Deze lente-editie zal er hopelijk toe bijdragen om de fascinatie voor de paleontologische rijkdom van ons land, verder te versterken. We nodigen jullie dan ook graag uit om actief deel te nemen aan de uitstappen en lezingen die de komende maanden zullen plaatsvinden.

Jammer genoeg hebben ook minder goed nieuws te verkondigen, meebepaald over de bouwwerf aan het station van Berchem. Tijdens een bezoek aan de werf gedurende het bouwverlof in december 2015, troffen we er de restanten aan van de zoekactiviteiten van één, of meerdere collega paleontologen. Zonder enig respect voor de inrichting van de werf, de afgewerkte structuren, of veiligheid, werden er diepe gaten gemaakt onder de glycimeris laag van de dagzoomende Miocene afzettingen. Deze vernielingen aan de werf waren een duidelijke poging om de toplaag van de onderliggende zanden van Kiel te kunnen uitzeven op haaientanden. Na het vastleggen van de resultaten en het bekendmaken van deze praktijken op het fossiel.net forum, barstte er in alle hevigheid een discussie los die op het zachts gezegd alles belichaamd waar wij in de B.V.P niet voor staan.

Laat mij dan ook volgende punten stellen, die door de BVP als organisatie, hoog in het vaandel worden gedragen:

  1. is vrij om mits toestemming van de bevoegde personen, op om het even welke plaats te zoeken naar fossielen. Het vormen van kleine exclusieve groepjes van amateur paleontologen die vindplaatsen geheim houden onder het mom van wetenschappelijk onderzoek is een verwerpelijke daad. Wetenschap komt voort uit samenwerking en niet uit tegenwerking!
  2. Respecteer de persoonlijke eigendommen op een werf, ga niet belemmerend te werk tijdens de werkzaamheden, hou afstand van alle machines, en materialen.
  3. Gooi altijd alle zelfgemaakte gemaakte putten of kuilen dicht, voor u een nieuwe maakt.
  4. zorg ervoor dat je zichtbaar bent voor alles en iedereen ten allen tijde. Laat mensen weten waar je bent.
  5. Veiligheid: breng jezelf en anderen niet in gevaar. Graaf geen gaten onder onstabiele hellingen of overhangende rotsen, draag steeds een hesje en indien nodig een helm en ga nooit alleen op pad.
  6. Blijf weg van vers beton, afgewerkte randen, en spreek anderen aan op afwijkend en/of ongepast gedrag.
  7. U hebt de plicht als lid, om afwijkend gedrag van leden en niet-leden, vast te leggen en te melden aan het secretariaat van de BVP, waarna er in overleg met de raad voor aardwetenschappen zal gekeken worden naar een gepaste sanctie in overeenstemming met Art.15 van de deontologische erecode voor amateur geologen en paleontologen.

Door openlijk en vrij te communiceren over vindplaatsen, vondsten en ongepast gedrag, kunnen we evolueren naar een zelfregulerend systeem, waarbij verenigingen, werfleiding, groeve uitbaters, onderzoekers en academici, in het volste vertrouwen met elkaar kunnen samenwerken zonder enige angst voor materiële en/of imagoschade.

Als laatste topic zou ik graag wat ruchtbaarheid  willen geven aan de komende EAVP (European Association of Vertebrate Paleontologists) meeting in Haarlem (NL). Deze bijeenkomst met vele boeiende lezingen, werd vorig jaar bijgewoond door heel wat leden van de BVP aan de Universiteit van Opole (Polen). Dit jaar steunen wij het “Hosting committee”, en doen we een oproep aan onze leden om zeker eens een kijkje te nemen op de website van de EAVP en je in te schrijven voor deze boeiende week met lezingen excursies, en musea bezoeken.   

Het bestuur

 

30 januari 2016

Beste leden,

Namens de redactie en het bestuur van de BVP, wensen wij jullie het allerbeste toe voor het nieuwe jaar. Een nieuw jaar betekent ditmaal ook een nieuw bestuur en een nieuwe wind doorheen de vereniging. Het zal u dan ook niet ontgaan zijn dat u de geheel vernieuwde spirifer heeft gehad, die vanaf heden op A4 formaat zal verschijnen, zodat er meer ruimte is voor afbeeldingen, tekst, en figuren. Ook de lay-out is volledig vernieuwd en zal in de toekomst misschien nog een beetje bijgeschaafd worden, maar de grote lijnen liggen vast.

Met de verkiezing van het nieuw bestuur, hebben we ervoor gekozen om een aantal veranderingen door te voeren. De spirifer is hiervan het eerste zichtbare resultaat, maar ook de website, het secretariaat en de algemene werking zullen spoedig een aantal veranderingen ondergaan. Uiteraard zullen jullie hiervan als eerste op de hoogte worden gesteld.

De Belgische vereniging voor Paleontologie is aan zijn 39e levensjaar begonnen met een frisse nieuwe wind die we willen doorzetten naar alle aspecten binnen het vereniging,  gaande van lezingen en uitstappen, tot het opzetten van tentoonstellingen, de jeugdwerking en beurzen. We gaan dit jaar ook werken aan een nauwere samenwerking met alle paleontologische verenigingen, instituten, en instanties, die betrokken zijn met paleontologie in ons land. Zodat we ons opnieuw met trots de Belgische vereniging voor Paleontologie kunnen noemen

Het is van cruciaal belang dat iedereen weet dat de B.V.P. staat voor een gepassioneerde en gemotiveerde vereniging waar de nadruk ligt op zowel de wetenschappelijke popularisatie van de paleontologie bij het grote publiek, alsook een forum waar zowel amateurs, professionelen en academici zich in kunnen vinden. Het is ons doel om een voedingsbodem te vormen waar de kruisbestuiving tussen al deze groepen zo verloopt, dat iedereen er een meerwaarde uit kan halen.

Samenwerking zal gedurende de komende jaren dan ook het sleutelwoord zijn, en wij vragen dan ook aan al onze leden,  om zelf initiatief te nemen  en een bijdrage te leveren aan onze vereniging. Hetzij in de vorm van een artikel, het geven van een lezing of het meehelpen aan de opbouw van een beurs, tentoonstelling of soortgelijke evenementen.

In onze colofon  zal u de contactgegevens vinden van de nieuwe bestuursleden,  en afdelingen van onze vereniging. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Het secretariaat zal u in geval van onduidelijkheid, doorverwijzen naar de juiste perso(o)n(en)

We jullie spoedig te zien om onze lezingen, excursies, en samenkomsten

Het bestuur

 

29 januari 2016

 

Beste vrienden

Via deze weg willen we iedereen op de hoogte stellen van de officiële inhuldiging van het nieuw bestuur van onze vereniging op 12/01/2016. Het is met trots dat wij een aantal nieuwe en jonge bestuursleden in ons midden mogen verwelkomen. Samen met onze gemotiveerde en vertrouwde gezichten zullen zij zich met de nodige passie inzetten om de verschillende functies binnen onze vereniging in te vullen. Samen gaan we de komende vier jaren een aantal veranderingen doorvoeren die de samenwerking met andere verenigingen, universiteiten, onderzoekers, en onderzoekscentra zullen bevorderen. Volgende 4 pijlers zullen de basis van onze verandering vormen en zijn samengesteld uit de voorgestelde verbeteringen die met het bestuur van 2015 besproken werden.

 

Beleidsverklaring:

 

1) Samenwerking

"Wetenschap komt voort uit samenwerking". We willen onze relaties met andere verenigingen zowel in binnen als buitenland versterken, door gezamelijk projecten op te starten maar ook lezingen en excursie te organiseren teneinde naar een transparante en duurzame relatie te evolueren waar we samen kunnen bijdragen aan de popularisatie van paleontologie enerzijds en wetenschappelijk onderzoek anderzijds.

Deze samenwerking zal ook op academisch en industrieel niveau verlopen: we willen gaan naar een duurzame relatie met alle universitaire instellingen in binnen en buitenland, die actief bezig zijn met paleontologisch onderzoek. Ons doel zal hier zijn om de onderzoekers, studenten en medewerkers te ondersteunen daar waar het kan, door middel van organisatorische bijstand, het openstellen van privé collecties en de pro actieve interactie bevorderen tussen amateur en professionele paleontologen. Op deze manier kunnen beide partijen elkaar versterken en voordeel halen uit de onderlinge samenwerking.

Samen met de industrie willen we evolueren naar een betere verstandhouding tussen groeveuitbaters, exploitanten, en werfleiders. Alleen door ordelijk en gestructureerd excursies te kunnen begeleiden met grote groepen willen we een vertrouwensband opbouwen die broodnodig is, om de zeer slechte relaties tussen de (amateur) paleontologen en de industrie terug op de rails te krijgen. Met de deontologische erecode voor amateur paleontologen (zoals geformuleerd door de RAW-CST) als basis en kader, willen we evolueren naar een vertrouwensband met duidelijke afspraken en een goed georganiseerd systeem, waarbij alle partijen in het volste vertrouwen met elkaar kunnen samenwerken zonder enige angst voor materiiële en/of imagoschade.

 

2) Wetenschappelijk onderzoek

"Ex Scientia Vera" Uit de wetenschap volgt de waarheid. Dit nieuw motto van de vereniging is een duidelijk tegensignaal naar alles wat te maken heeft met creationisme en intelligent ontwerp in de breedste zin. Paleontologie is een wetenschapstak die wij allen beoefenen op verschillende niveau's De BVP promoot iedereen die zelf wetenschappelijk onderzoek wil voeren. Al onze leden kunnen steeds terecht bij het bestuur, die alle mogelijke instrumenten zullen aanreiken teneinde dit onderzoek volgens de geldende regels tot een goed einde te brengen. Enerzijds steunen wij projecten m.b.t. paleontologisch onderzoek op internationaal niveau, en anderzijds moedigen wij al onze leden aan om hun collecties op een wetenschappelijke manier uit te bouwen en open te stellen, zodat wetenschappelijk onderzoek van mensen binnen en buiten onze vereniging op een constructieve en overzichtelijk manier kan plaatsvinden. Persoonlijk onderzoek en naslagwerken zijn voor alle leden vrij beschikbaar via onze bibliotheek. die we in de komende periode pro-actief zullen openstellen en digitaliseren.

De spirifer zal hierbij als belangrijk platform en intermediair instrument dienen, om de mensen die actief met wetenschappelijk onderzoek bezig zijn, een forum te geven waar zij op min of meer vulgariserende manier kunnen berichten over hun onderzoeksresultaten. Het is de bedoeling dat zowel de amateurs als professionelen zich een beter beeld kunnen vormen van wat er leeft binnen de paleontologische wereld, teneinde een grotere openheid te kunnen bewerkstelligen, en de contacten tussen iedereen vlotter te laten verlopen.

een ander aspect van wetenschappelijk onderzoek is de duidelijk boodschap dat er binnen de verenigng geen plaats is voor handel in geo objecten voor louter commercieele doeleinden. wij wensen ons beleid inzake beurzen, graag te spiegelen naar de voorbeeldfunctie die onze bevriende vereniging HONA uit Leuven, en de organisatie van Fossiel.net uitdraagt tijdens hun jaarlijkse ruilbeurs. Ook bij ons is er geen plaats voor heilzame werking van gesteenten, collectiestukken zonder informatie over de herkomst, of andere objecten die onrechtmatig verkocht worden, of afkomstig zijn van beschermde konservat-lagerstätten (zonder enige verdere documentatie). Deze aanpak kan enkel slagen indien wij een nultolerantie voeren inzake deze praktijken. Wie op onze beurs toch illegale handel drijft, of wie we tijdens excursies betrappen op het onrechtmatig meenemen van bepaalde vondsten die niet werden aangegeven (aan de vertegenwoordigers van de locatie, of leden van onze organisatie), zal moeten opdraaien voor de consequenties zoals beschreven in de deontologische erecode voor (amateur) geologen en paleontologen opgesteld door de raad voor aardwetenschappen. Ook zullen wij in wederzijds overleg en afhankelijk van de ernst van de situatie, het niet nalaten om juridische stappen te ondernemen.

Voor meer informatie over de filosofie van achter beleid, verwijzen wij u graag door naar de statuten van onze vrienden van Skepp, de onafhankelijke wetenschappelijke studiekring die zich actief inzet in de strijd tegen pseudo-wetenschappelijke beweringen, kwakzalverij en wetenschappelijk verdraaide desinformatie. Meer informatie op: www.skepp.be

 

3) Groei door modernisering

"De continue evolutie van media & technologie zorgt voor een nooit geziene stroom van informatie die op elk moment van de dag, en bijna overal raadplaagbaar is". Daar waar een vereniging vele jaren geleden fungeerde als het voornaamste kanaal en platform van waaruit de distributie van informatie tussen de leden en de buitenwereld gebuerde, is deze taak tegenwoordig grotendeels overgenomen door de (sociale) media. Dit heeft onmiskenbaar zijn gevolgen in de ledenaantallen van vele verenigingen die nu zelden een meerwaarde van informatie kunnen aanbieden, dan wat er online reeds beschikbaar is. Om in te spelen op deze informatiestroom en de secundaire en tertiaire effecten op het verenigingsleven, is het belangrijk om te moderniseren en volop mee te gaan in deze technologische (r)evolutie.

In navolging van de algemeen lage populariteit van het geschreven of gedrukte woord in onze moderne samenleving, zijn we tijdens het ontwerp van de nieuwe "Spirifer", gegaan voor een grotere uitgave (A4) die enerzijds de leesbaarheid verhoogt, en die ook visueel aanspreekt door gebruik te maken van kleurenfoto's. Ook belangrijk is om alle korte artikels die gepubliceerd werden op nieuwssites niet op te nemen in ons maandblad, aangezien deze overal binnen de media raadpleegbaar zijn. Onze aandacht gaat dan ook uit naar originele artikels die meer vertellen dan enkel berichten met nieuwswaarde. Wij willen als vereniging de nadruk leggen op (lopende) paleontologische onderzoeken, bevindingen en informatie uit eerste hand. We willen al onze leden stimuleren om zelf aan de slag te gaan, en jullie te laten inspireren tot het schrijven van een goed artikel. volgens de regels van de kunst. Voor meer info hierover, verwijzen we jullie graag door naar de redactie en de hoofdredacteur van ons maandblad

Naast het geschreven woord als eerst fase van onze veranderingen, zal de vernieuwde website het tweede belangrijk aspect worden van 2016. We hopen om in het najaar (onder voorbehoud van veel problemen) te kunnen uitpakken, met een gloednieuwe website, met verhoogde functionaliteit, en waarop het verenigingsleven zich ook online op kan afspelen. Hieraan gekoppeld zullen ook pagina's op diverse social media worden aangemaakt, zodat ook online de BVP een goede vertegenwoordiging heeft. De blauwdruk van deze nieuwe website wordt momenteel uitgewerkt, en de eerste contacten voor de programmatie zijn reeds gelegd. Van zodra er meer informatie is, zal dit worden bekendgemaakt.

Daarnaast zetten we ook heel hoog in op onze junioren. Deze zeer actieve kern is een verrijking voor onze vereniging. De junioren vormen niet enkel de groep van jongeren vanaf 10-18 jaar, maar evengoed alle mensen die zonder enige voorkennis van paleontologie, geologie of biologie, willen kennis maken met de paleontologie als hobby. Er worden speciale excursies gedaan op gemakkelijke en veilige locaties, met grote vondstmogelijkheden, om alles boeiend te houden. Iedereen is welkom op deze excursies. Sommige uitstappen van de vereniging, moeten we echter wel afraden aan jonge mensen, als gevolg van zeer gevaarlijke situaties. We geven dit echter tijdig mee.

Het is duidelijk, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. We willen zoveel mogelijk jongeren laten kennismeken met de paleontologie en dit op een speelse doch leerrijke manier. We beschikken reeds over een zeer fijn team van mensen die zich voor de junioren inzetten, en op wie de vereniging kan rekenen. Zij vormen de ruggegraat van onze vereniging en wij willen dit versterken door toenadering te zoeken met andere organisaties zoals JCW (jeugd,cultuur en wetenschap) zodat in de toekomst ook paleontologische stages kunnen aangeboden worden in heel het land, ook voor jongeren die geen lid zijn van de BVP. 

 

3) Continuiteit

Als we de intentie hebben om de komende generaties mensen op dezelfde wijze te blijven ispireren en motiveren, dan moeten we continuiteit voorzien. Vaak valt of staat een vereniging bij een aantal actieve leden, maar toch moeten we trachten de continuiteit van onze werking, alsook de continue verbetering te blijven behouden naar de toekomst toe. Dit aspect is moeilijk en vraagt om veel motivatie en inspiratie vanuit het bestuur naar ons publiek toe, die zich actief wil inzetten voor het voortbestaan van de vereniging die weldra aan zijn 40e levensjaar zal beginnen.

Hoe we dit juist zullen aanpakken is momenteel nog onduidelijk. Maar ik ben er van overtuigd dat met de voorgaande pijlers in het achterhoofd, en de continue verbetering en input van onze leden, vrienden en sympathisanten, we kunnen kijken naar mooie toekomst voor de paleontologie in ons land en daarbuiten.

 

29-01-2016

 

Het bestuur

 

 

#logoklein

 

 

24 sept 2015

 

Beste Vrienden

Het is met genoegen dat ik u het verschijnen kan mededelen van het twintigste deel in de boekenreeks, "De Geschiedenis van het Leven". Door Prof. J. Geys. Het gaat om deel 8E : "Jura / Insecten 1 (Palaeoptera & Exopterygota)". De overige insecten uit dezelfde periode zullen aan bod komen in zijn volgende boek, dat verwacht wordt in 2016.

 

insecten_1

 

Het nieuwe boek,  omvat 210 pp. en is geïllustreerd met 197 pentekeningen.
Het gewicht bedraagt 320 g. Deel 8E kost 21,00 Euro  voor niet leden en 18 euro  voor leden, (afhaalprijzen exclusief verzending).

Zie ook: http://www.paleontologie.be/page/3/Publicaties/

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

© Copyright 2017 | Belgische Vereniging voor Paleontologie vzw | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved